Kvests "Aģenta K dienasgrāmata"

Это 1942 год. Агент К. получил один из мастер-ключей нацистской шифровальной системы и передал его доверенному лицу. Этот ключ шифрования в настоящее время находится в безопасном месте в Аухибурге. Ваша задача отправиться туда, следуя оставленным для вас подсказкам, найти ключ, вынести его из города и отдать союзникам. В этой миссии вам предстоит решить относительно простую базовую задачу, состоящую из 12 открытых локаций. Наряду с этим вам нужно будет посетить еще 6 мест, чтобы получить тайм-коды документов, если вы хотите безопасно выполнять свою основную задачу, не прячась и не опасаясь, что охранники внезапно проверят документы. ВАЖНО! *Компания имеет право запросить предоплату 40% вместе со счетом, как гарантию того, что вы приедете, крайний срок отмены игры не позднее 1 недели до игры, а в случае отмены игры позже, у компании есть право не возвращать игровой платеж! *Пожалуйста, приходите как минимум за 20 минут до забронированного времени. Вы не сможете принять участие в игре, если прибудете на 15 минут позже времени начала бронирования.

Ir 1942. gads. Aģents K ir ieguvis vienu no Nacistu Šifrēšanas Sistēmas Galvenajām Atslēgām, ko tālāk nodevis savai uzticības personai. Šī šifrēšanas atslēga šobrīd atrodas drošā vietā Auchiburgā.

Jūsu uzdevums ir doties turp, lai sekojot jums atstātajiem pavedieniem, atrastu atslēgu, to iznestu no pilsētas un nodotu sabiedrotajiem.

Šajā misijā jums būs jārisina salīdzinoši vienkāršs pamatuzdevums, kas sastāv no 12 āra lokācijām. Paralēli tam jums būs jāapmeklē vēl 6 lokācijas, lai iegūtu dokumenta laika kodus, ja vēlaties savu pamatuzdevumu veikt drošībā, neslēpjoties un nebaidoties no sargu pēkšņas dokumentu pārbaudes.

SVARĪGI!

 *Kompānija ir tiesīga pieprasīt 40% priekšapmaksu ar rēķinu, kā garantiju, ka Jūs ieradīsities, spēles atcelšanas termiņš ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms spēles, un ja spēle tiek atcelta vēlāk, spēles apmaksu kompānija ir tiesīga neatgriezt!

*Lūgums ierasties vismaz 20 minūtes pirms rezervētā laika. Tu nevarēsi piedalīties spēlē, ja ieradīsies 15 minūtes pēc rezervācijās sākuma laika.

 

Vienkārša rezervācija!

Rezervē!

Rezervē jums ērtāko spēles laiku

Apstiprināts!

Sagaidi apstiprinājumu

Spēlē!

Baudi spēli!

Online rezervēšanas forma

Spēles reģistrācija nestrādā Internet Explorer, lūdzam, izmantot Chrome, Firefox vai etc.

Cenu politika

Мēs nepieņemam uz vietas


Jūs var ieinteresēt arī