6 spēlētāji vienā escape room istabā

Šajā nodaļa tiek atspoguļotas visas istabas, kuras var spēlēt līdz 6 spēlētajiem.