12 spēlētāji vienā escape room istabā

Šajā nodaļa tiek atspoguļotas visas istabas, kuras var spēlēt līdz 12 spēlētajiem.